Бухгалтерія 8 для України ПРОФ

Бухгалтерія 8 для України - це готове рішення для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: оптову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю, надання послуг, виробництво і т.д. Також, завдяки підтримці різних систем оподаткування, за допомогою «Бухгалтерія 8 для України» вести облік можуть і приватні підприємці, які використовують спрощену або загальну систему оподаткування.

Важливо звернути увагу на те, що програмний продукт "Бухгалтерія для України" повністю відповідає всім законодавчим вимогам України по веденню бухгалтерського та податкового обліку.

Основні можливості

 • Ведення бухгалтерського і податкового обліку декількох організацій в одній інформаційній базі
 • Ведення обліку для організацій використовують різні системи оподаткування (Податок на прибуток і ПДВ, Єдиний податок)
 • Облік матеріально-виробничих запасів
 • Складський облік
 • Облік торгових операцій
 • Облік комісійної торгівлі
 • Облік операцій з тарою
 • Облік банківських і касових операцій
 • Облік розрахунків з контрагентами
 • Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів
 • Облік основного і допоміжного виробництва
 • Облік напівфабрикатів
 • Облік непрямих витрат
 • Облік ПДВ
 • Облік заробітної плати, кадровий і персоніфікований облік
 • Податковий облік з податку на прибуток
 • Спрощена система оподаткування
 • Автоматизовані регламентні операції, виконувані по закінченні місяця, в тому числі переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів та інші
 • Повний набір стандартних бухгалтерських звітів (оборотно-сальдові відомості, шахова відомість, головна книга та ін.)
 • Автоматизовано формування регламентованої звітності з можливістю експорту в формат, затверджений наказом ДПАУ від 19.08.2005 N 351 (у файли з розширенням XML)
 • Додаткові сервісні можливості, такі як «Монітор бухгалтера», «Експрес-перевірка ведення обліку» та інші дозволяють максимально полегшити роботу бухгалтера
 • Набір засобів для швидкого освоєння


Для програмного продукта "Бухгалтерія 8 для України ПРОФ" передбачено обслуговування по лінії інформаційно-технологічного супроводу (ІТС Україна).